KNAPHEN A440

Məhsul təqdimatı

İki komponentli alifatik akrilik poliuretan boyadır. Parlaq görünüşlüdür və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir. Metal səthlərdə son qat kimi istifadə oluna bilər.

İstifadə olunacaq səthlər

C4, C5I və C5M (ISO 12944-2) standartına uyğun korroziya dayanıqlılığı ehtiyac olan polad konstruksiya və metal səthlərdə istifadə oluna bilər. Xüsusilə istehsal müəssisələrinin, anbarların, körpülərin, binaların metal konstruksiyalarını, çənləri, gəmiləri, sualtı metal konstruksiyaları və elektrik stansiyalarını boyamaq tövsiyə olunur.