ZINKOMASTIK HB MC

İki komponentli, antikorroziv xüsusiyyətə malik amin kürlənməli epoksid boyadır. Zink fosfat tərkiblidir və sürətli quruma xassəsinə sahibdir. Metal səthlərdə araqat kimi istifadə oluna bilər.