ZINKOMASTIK PR

İki komponentli, antikorroziv xüsusiyyətə malik amin kürlənməli epoksid boyadır. Zink fosfat tərkiblidir və sürətli quruma xassəsinə sahibdir. Metal səthlərdə astar kimi istifadə oluna bilər.