KNARR POLYESTER PUTTY

Knarr Polyester Putty doymamış poliester əsaslı, 2 komponentli, dolğu gücü yüksək məcundur. İstifadə zamanı axma və sıçrama yaratmadığı üçün asan tətbiq olunur. Səthə möhkəm yapışır, elastikliyi və zərbə davamlılığı yüksəkdir. Tez sərtləşir və sumbata olunaraq düz səth yaradır.