Knarr Sellülozik Lak

Məhsul təqdimatı

Tək komponentli oksidləşmə ilə kürlənən alkid lakdır. Parlaq, yarımat və ya mat görünüşlüdür. Metal və taxta səthlərdə son qat lak kimi istifadə oluna bilər.

İstifadə olunacaq səthlər

C1, C2 və C3 (ISO 12944-2) standartına uyğun korroziya dayanıqlılığı ehtiyac olan polad konstruksiya və metal səthlərdə, taxta və MDF üzərində istifadə oluna bilər. Xüsusilə istehsal müəssisələrinin, anbarların, körpülərin və binaların metal konstruksiyalarını, taxta işləri və mebelləri boyamaq tövsiyə olunur.