Knafloor SL

Məhsul təqdimatı

İki komponentli, tərkibində solvent olmayan, epoksid qətran əsaslı, yüksək tərkibli bir örtükdür. Döşəməyə dekorativ və dayanıqlılıq məqsədi ilə tətbiq edilir. Öz-özünə yayılma xüsusiyyətinə sahibdir və bu xüsusiyyətin köməyi ilə düz və hamar səth əldə edilir. Araqat olaraq istifadə olunduğu zaman kvars qumu ilə qarışdırılaraq tətbiq olunur.

İstifadə olunacaq səthlər

İstehsal müəssisələrinin, anbarların, avtomobil qarajlarının və buna bənzər ərazilərin döşəməsinə dekorativ son qat olaraq tətbiq edilir.