Rapid Topcoat

Məhsul təqdimatı

Tək komponentli oksidləşmə ilə kürlənən alkid boyadır. Parlaq görünüşlüdür. Metal səthlərdə son qat kimi istifadə oluna bilər.

İstifadə olunacaq səthlər

C1, C2 və C3 (ISO 12944-2) standartına uyğun korroziya dayanıqlılığı ehtiyac olan polad konstruksiya və metal səthlərdə istifadə oluna bilər. Xüsusilə istehsal müəssisələrinin, anbarların, körpülərin və binaların metal konstruksiyalarını boyamaq tövsiyə olunur.