Zinkopur LG TC

Məhsul təqdimatı

İki komponentli poli-izosianat kürlənməli poliuretan boyadır. Parlaq görünüşlüdür. Metal səthlərdə son qat kimi istifadə oluna bilər.

İstifadə olunacaq səthlər

C4 (ISO 12944-2) standartına uyğun korroziya dayanıqlılığı ehtiyac olan polad konstruksiya və metal səthlərdə istifadə oluna bilər. Xüsusilə istehsal müəssisələrinin, anbarların, körpülərin və binaların metal konstruksiyalarını boyamaq tövsiyə olunur.